Ремонт скатен покрив на къща в София - investedstroi.com
Основни дейности:

Скатен или плосък покрив – оглед, снемане на статус, анализ, количествена сметка, оферта, реализация на проекта – пълен ремонт.

Демонтирана е горната водеща част, за да се инспектира и реновира всеки слаб елемент от покрива.

Снегозадържащи елемнти

Така наречените снегозадържащи скоби допринасят за равномерното разпределение на снега  върху цялата покривната конструкция. Снегозадържащите скоби се редят от втория ред керемиди и трябва да спазват шахматно разположение, тека при топене на снега не може с цялата си тежест да се изсипе и да разруши улука ели да нарани някой.

Вентилиращи елемнти

Когато сечението на входните отвори за въздух на стряхата  са по големи се налага и добавянето на вентилиращи керемиди в горните редове за по добра циркулация на покрива, тека образувалия се вентилационен поток дава  следните  положителни ефекти на покрива изсушава когато има конденз под керемидите в следствие на резки промени на температурите, запазва двойната летвена скара, отвежда водните пари, охлажда покрива през лятото.

ремонт покрив

Положена е хидроизолационна мембрана 4 мм.

Почистени и цялостно грундирани (импрегнирани) са основните греди. Така дървените елементи са защитени от въздействието на влагата и предпазени от ускорено изгниване. Ремонтирани са източниците на деформации – разкривания, изгнили елементи, заменени са всички компроментирани дървени елементи, конструкцията е монтирана,