покрив - investedstroi.com

Ремонт скатен покрив на къща в София

Основни дейности: Скатен или плосък покрив – оглед, снемане на статус, анализ, количествена сметка, оферта, реализация на проекта – пълен ремонт. Демонтирана е горната водеща част, за да се инспектира и реновира всеки слаб елемент от покрива. Снегозадържащи елемнти Така наречените снегозадържащи скоби допринасят за равномерното разпределение на снега  върху цялата покривната конструкция. Снегозадържащите скоби […]